If you are already super flexible how do you stretch?

Юлиан Рачев N.
Ако си много гъвкав вече, можеш да използваш приятел да се разтягаш още повече и съответно да удължиш времето, което седиш в дадена позиция!