What do you do to create time in your day for more than a 15-minute workout?

Ga Tan A.
Jeg prioriterer trening fremfor andre ting som ikke gir resultat. Fokuserer på trening, for da vil produktiviteten av resten øke.