How do you stay consistent with eating breakfast each morning and the right food?

Mahdis I.
بعضی از آدما صبح کیک های آماده یا بیسکوییت رو به عنوان صبحانشون می خورن در صورتی که این اشتباه وقتی که شما یک کیک آماده رو به عنوان صبحانه بخوری بعد از نیم ساعت یا کمتر گشنه میشی و انرژی تو تا یه حدی پایین میاره و در نتیجه تو کم انرژی میشی میتونی با خوردن صبحانه سالم مثلا من امروز نون پنیر خوردم با یک دونه پرتغال و چند تا دونه مویز البته اینی که گفتم فقط برای صبح نیست سعی کنید در تمام طول روز چیزهایی بخورید که در طول روز انرژی کافی داشته باشید.